Giỗ Tổ nghề thêu XQ

 Chương trình Giỗ Tổ Nghề Thêu XQ sẽ được diễn ra ngày 12/6 hàng năm tại XQ Đà Lạt Sử Quán với những hoạt động tôn vinh nghề thêu tay truyền thống của người mẹ, người chị, người con Việt Nam.

Trân trọng,

XQ Việt Nam

 

 

Top